Vďaka včasnej a dôslednej príprave a odbornej komunikácii kancelárie Špeciálnych olympiád sa podarilo zorganizovať Hromadné športové podujatie členov širšej nominácie na Svetové zimné hry Kazaň, Rusko, január 2022.
    V súlade s dodržiavaním zdravotných a protipandemických opatrení museli prítomní účastníci pricestovať s negatívnym PCR testom a pri príchode boli opäť pretestovaní antigénom a až následne po negatívnom výsledku mohli vstúpiť do „bubliny“ hotela Jasoň. Počas stretnutia bola odprezentovaná prítomným športovcom, trénerom a rodičom kompletná správa o organizačno – technickom zabezpečení výpravy. Za prítomnosti lekára výpravy bola podaná informácia aj o lekárskej starostlivosti a športovej príprave. Program bol naplnený okrem športových tréningov, bazénu, relaxu aj technickými a administratívnymi záležitosťami, ako fotenie na akreditáciu, skúšanie oblečenia, rozhovor s lekárom a iné. Hromadné podujatie splnilo svoje ciele a očakávania. Príprava účasti reprezentantov a výpravy na Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád je tak v procese profesionálneho zabezpečenia. V deň odchodu boli všetci účastníci ako aj personál hotela pretestovaní antigénovým testom a všetci odišli domov s negatívnym výsledkom a pozitívnou náladou.
» PREZENTÁCIA Z HROMADNÉHO ŠPORTOVÉHO PODUJATIA (PDF)
    #smespecial #ReadyForKazan #Specialolympicsslovakia