MALÁ KOMUNIKAČNÁ UDALOSŤ 3. SLOVENSKO V PROJEKTE: INKLÚZIA DETÍ S VIACNÁSOBNÝM ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU

    Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
    Špeciálne olympiády Slovensko sú vzorom pre mnohé krajiny: TU
» FOTO

    MINOR COMMUNICATION EVENT 3. SLOVAKIA IN PROJECT: INCLUSION TROUGH SPORT FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants.
Special Olympics Slovakia is a role model for many countries: HERE