Slovensko napísalo celosvetovú históriu SPECIAL OLYMPICS. Organizáciou Majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v triatlone sa začala tradícia inklúzie v triatlone.

    22.5. 2022, Šamorín – Športovci s intelektuálnym znevýhodnením zo 6 krajín vrátane Slovenska sa zapojili do SPRINT Triatlonu v Šamoríne a súčasťou tohto podujatia boli historicky prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone. Našu krajinu navštívili najlepší triatlonisti Špeciálnych olympiád z Izraela, Estónska, Talianska, Fínska a Monaka. Na súťaži sa slovenským reprezentantom Petrovi Išpoldovi a Denisovi Knapčokovi darilo, vo svojich vekových kategóriách získali zlatú a bronzovú medailu.
Do SPRINT Triatlonu, ktorý tvorilo 750 m plávanie, 20 km cyklistika a 5 km beh sa v sobotu v Šamoríne zapojili desiatky športovcov rôznych vekových kategórií a súčasťou podujatia boli Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone. 13 športovci s intelektuálnym znevýhodnením sa medzi ,,zdravými“ triatlonistami nestratili a Slovákom sa darilo. ,,Vďaka spolupráci s x-bionic sphere a Challenge Family sme zorganizovali prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone. Našej organizácii Špeciálne olympiády Slovensko sa opäť podarila inovácia v inklúzii. Som veľmi spokojná s tým, ako podujatie dopadlo, súťažiaci sa popasovali aj s rozbúrenou vodou Dunaja po búrke. S výkonmi slovenských reprezentantov sme veľmi spokojní. O rok ich čakajú Svetové letné hry v Berlíne, tieto preteky nám ukázali, ako sú na tom výkonnostne a čo by ešte mohli zlepšiť. Verím, že všetci súťažiaci si z našich z majstrovstiev odnesú len tie najlepšie spomienky,“ zhodnotila Martina Gogolová, Športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
    Peter Išpold (32) vyhral svoju kategóriu E muži, keď šprint-triatlon zvládol za 1:23:44 h. Denis Knapčok (23) obsadil časom 1:48:56 h tretie miesto v kategórii D muži. Absolútne najlepší výkon predviedol spomedzi športovcov s intelektuálnym znevýhodnením Ron Beck z Izraela časom 1:18:11. ,,V Dunaji nás potrápili vlny, na bicykli sa mi išlo dobre a aj s behom som spokojný. Budem ďalej trénovať, aby som bol ešte lepší,” hovorí Denis Knapčok. ,,Celé preteky boli náročné, ale snažil som sa ich dotiahnuť do konca. Pocity sú úžasné, získal som zlatú medailu. Som šťastný, že sme opäť mohli ukázať, že dokážeme v športe dosahovať také výsledky, ako zdraví súťažiaci,” dodal Peter Išpold.
» FOTO
    VÝSLEDKY:

Special Olympics Slovakia hosted the first Special Olympics European Triathlon Competition

    22.5. 2022, Šamorín, Slovakia – Triathletes with intellectual disabilities from 6 countries, including Slovakia, took part in the SPRINT Triathlon, part of this event was the first ever Special Olympics European Triathlon Competition. Our country was visited by the best Special Olympics triathletes from Israel, Estonia, Italy, Finland, and Monaco. At the competition, Slovak representatives Peter Išpold and Denis Knapčok performed well, winning gold and bronze medals in their age categories.
Dozens of athletes of different age categories took part in the SPRINT Triathlon, which consisted of 750 m swimming, 20 km cycling and 5 km running on Saturday in Šamorín, Slovakia and the event included the Special Olympics European Triathlon Competition. 13 athletes with intellectual disabilities were not lost among the „healthy“ triathletes and the Slovaks did really well. ,,Thanks to the cooperation with x-bionic sphere and Challenge Family we organized the first Special Olympics European Triathlon Competition. Our organisation Special Olympics Slovakia has once again succeeded in innovation in inclusion. I am very satisfied with how the event turned out; the competitors even tackled the rough water of the Danube after the storm. We are very satisfied with the performance of the Slovak representatives. Next year they will compete in the World Summer Games in Berlin, this competition showed us how they are performing and what they could still improve. I believe that all the competitors will take only the best memories from our Competition,“ said Martina Gogolová, Sports Director of Special Olympics Slovakia.
    Peter Išpold (32) won his category E men, sprint-triathlon in 1:23:44 h. Denis Knapčok (23) took third place in the D men’s category with a time of 1:48:56 h. The absolute best performance among the athletes with intellectual disabilities was achieved by Ron Beck from Israel with a time of 1:18:11. The best female triathlete is from Monaco – Gaia Della Giusta with her time 1:41.51 h, become first ever Female Special Olympics European Champion.
„The waves in the Danube troubled us, but I had a good time on the bike, and I am also satisfied with the run. I will keep training to be even better,“ says Denis Knapčok. „The whole race was challenging, but I tried to finish it. The feelings are amazing, I won the gold medal. I’m happy that we could show once again that we can achieve results in sport like healthy competitors,“ added Peter Išpold.
RESULTS: