The Hotchkiss Students come to support Ukraine´s refugees’ children with intellectual disabilities and Special Olympics Slovakia athletes. They were also welcomed by Chargé d’affaires Nicholas Namba at the US Residence in Bratislava.
    Sila partnerstva medzi Slovenskom a USA sa v rámci Special športu posilňuje vďaka spolupráci s US Ambasádou v Bratislave a Special Olympics Connecticut. Dňa 16.3. 2023 sme mali česť, že skupinu mladých študentov a ich učiteľov z The Hotchkiss School v Connecticute počas ich návštevy Slovenska spolu so zástupkyňami Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia a skupinou učiteľov a detí z Dream Day Center v Bratislave privítal Chargé d’affaires Nicholas Namba.
Pohnutí situáciou zraniteľných detí z Ukrajiny s intelektuálnym znevýhodnením a ich rodín, študenti Hotchkiss School vyzbierali tisíce dolárov a pomohli tak otvoriť Dream Day Center—denné centrum, ktoré poskytuje tak veľmi potrebné bezpečné priestory pre rastúci počet detí odídencov s intelektuálnym znevýhodnením, kde sa deti môžu učiť, hrať, športovať a nájsť si kamarátov, zatiaľ čo ich rodičia si môžu hľadať pomoc, alebo zamestnanie. Spojené štáty a americký ľud ostávajú skalopevní v tom, ako stoja pri Slovensku a Špeciálnych olympiádach Slovensko, ktoré podporujú deti s intelektuálnym znevýhodnením z Ukrajiny.
#UnitedWithUkraine #StandWithUkraine
» FOTKY / PHOTOS