Po prvý krát na Slovensko prichádza športový vzdelávací program Špeciálnych olympiád MATP – Tréningový program Motorických aktivít . Športový program je určený na rozvoj motorických zručností pre ľudí s viacnásobným mentálnym a fyzickým postihnutím. Komplexná príručka MATP je rozdelená do sekcií zameraných na špecifické cvičenia: Pohyblivosť, Úchop/Hod, Odraz/Odpal, Kopy, Mobilita s vozíkom, plávanie a cyklistika. Cieľom je, pomocou športu ponúknuť radosť z vlastného snaženia a úspechu a rozvíjať tak všetky športové zručnosti, a pravidelným tréningom prekonávať vlastné limity. Všetci máme právo žiť plnohodnotný život a šport nám dáva príležitosť ukázať ako.
» FOTO