Národným hrám Špeciálnych olympiád Slovensko v Banskej Bystrici kraľovali atletika a plávanie

    14. júna 2022, Banská Bystrica – Vyše 200 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením súťažilo na Národných hrách Špeciálnych olympiád Slovensko v Banskej Bystrici. V rámci najväčšieho domáceho podujatia predviedli svoje výkony v šiestich športoch, novým športom na hrách bola jazda na kolieskových korčuliach. Národné hry pomohli zorganizovať mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, AŠC Dukla Banská Bystrica a športovcov prišli povzbudiť aj olympionici Danka Barteková a Matej Tóth.
Národné hry organizujú Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) v zimných aj v letných športoch, je to najväčšia súťaž a zároveň kvalifikačná súťaž na Svetové hry Špeciálnych olympiád. Budúci rok sa uskutočnia Svetové letné hry v Berlíne. ,,Podarilo sa nám zorganizovať doposiaľ najväčšie podujatie Špeciálnych olympiád Slovensko. Národných hier sa zúčastnilo vyše 200 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, súťažili na zrenovovanom atletickom ovály VŠK Dukla Banská Bystrica, plávanie sme mali v zrekonštruovanom bazéne v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Premiéru mal nový šport jazda na kolieskových korčuliach v parku pod Múzeom SNP. Ďakujem všetkým, ktorí nám hry pomohli pripraviť a vďaka ktorým mali naši športovci vytvorené profesionálne súťažné podmienky. Veľká vďaka patrí našim trénerom a dobrovoľníkom,“ zhodnotila podujatie Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Na Národných hrách ŠOS sa súťažilo v šiestich športoch – v atletike, plávaní, stolnom tenise, tenise, boccii a na kolieskových korčuliach. ,,Naši športovci opätovne predviedli obdivuhodné výkony, ku ktorým im dopomohla zodpovedná príprava a mnohí si zlepšili osobné rekordy. Najviac súťažiacich sa zapojilo do atletiky, takmer 100 a do plávania vyše 40. Najnapínavejšie zápasy boli určite v stolnom tenise, ktorý je po atletike druhým najobľúbenejším športom v Špeciálnych olympiádach. Budúci rok nás čakajú Svetové letné hry v Berlíne. Naši športovci teraz zistili, ako sú na tom výkonnostne a v čom by sa ešte mali zlepšiť,“ povedala Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
    Záštitu nad Národnými hrami, ktoré sa premiérovo konali v Banskej Bystrici, prebral olympijský víťaz Matej Tóth. ,,Národné hry boli výnimočným podujatím. Už na otváracom ceremoniály bolo cítiť úžasnú energiu od detí, od ľudí, ktorí si chcú zašportovať a ktorí aj napriek svojmu znevýhodneniu chcú pretekať celým svojím srdcom. Rád som ich podporil práve na atletike. Všetko je to o športe, o radosti z pohybu, o emóciách po dosiahnutých výkonoch. V tomto prežívaní sme si všetci rovní,“ povedal Matej Tóth.
» FOTO