Vážený a milý priateľ Špeciálnych olympiád,
dávame Vám do pozornosti Plán činnosti Špeciálnych olympiád na ROK 2018. O každom podujatí a športovej akcii Vás budeme vopred informovať. Tešíme sa na športové výkony športovcov špeciálnych olympiád a na stretnutie s Vami. » PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD NA ROK 2018 (xlsx)
    #smespecial #speciaolympics