Milí členovia, podporovatelia a priatelia Špeciálnych olympiád Slovensko.
Dovoľujeme si Vás požiadať v prípade Vášho záujmu o podporu športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením, formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2 %.
Finančné prostriedky budú použité pre členov Špeciálnych olympiád na rozvoj a chod tréningového procesu, zabezpečenia športových potrieb, či účasť na a športových podujatiach.

Prečo podporiť práve nás?

PRETOŽE ŠPORT JE TÁ NAJKRAJŠIA A NAJĽAHŠIA CESTA INKLÚZIE

    Ak chcete venovať 2% z daní pre Špeciálne olympiády Slovensko, môžete vyplniť formulár TU:
» Vyhlásenie o poukázaní 2%
ĎAKUJEME!