Pred Svetovými hrami Špeciálnych olympiád Berlín 2023 sa veľa športovcov vybralo na sústredenia. Okrem Atlétov, o ktorých sme už písali sa vybrali na sústredenie aj jazdci, futbalistky, tenisti, boccistka a golfista.
    Naši jazdci Miroslav Šidlo a Andrej Ján Takáč pod vedením trénera Feriho Graňa striedali destinácie a skúšali si rôzne ranče.
Futbalistky sa stretli v Púchove, kde sa spolu pod vedením troch trénerov, Evy Jantákovej, Mateja Špeaniheľa a Jozefa Švrhovného ladili posledné detaily hry. Sústredenia sa zúčastnili športovkyne: Lenka Janičkovičová, Viktória Rebrošová, Darina Horváthová, Kvetoslava Balážová, Mária Polhošová a Lea Sopóciová. Z unifikovaných partneriek sa zúčastnili: Patrícia Mudráková, Lenka Mazúchová, Marína Štefániková, Zuzana Nina Nárožná a Zora Obertová.
    Sústredenie našej boccistky Natálii Širancovej prebiehalo spolu s našou cyklistkou Michaelou Oravcovou. Obe boli pod vedením kondičného trénera a venovali sa reakčným schopnostiach, kondícii a sile.
Golfista Filip Graňo sa pripravoval na Táloch.
    Posledné sústredenie bolo v Bratislave a mali ho tenisti pod vedením Petra Varhélyiho. Na sústredení boli športovci Thomas Sebastián Márton, Simona Grondziová a unifikovaní partneri Lenka Stará a David Šechny.
» FOTKY