V dňoch od 14.-17. júla 2023 sa vo Zvolene v Hoteli Tenis uskutočnilo Tréningové sústredenie mladých športovcov na ktorom sa zúčastnilo 14 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením vo veku 4 až 8 rokov, 6 unifikovaných partnerov rovesníkov, 2 deti s autizmom z Ukrajiny a 2 športovci Špeciálnych olympiád ako asistenti trénera Michaela Oravcová a Marek Varga účastníci projektu MBZ – His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan Foundation.
    Program sústredenia bol plný športových zručností. Doobeda v telocvični prebiehal Program Mladí športovci a v druhej rannej časti sebe-obrana, karate a základy gymnastickej prípravy. V popoludňajších hodinách sme strávili dve hodiny v bazéne, kde sa športovcov venovali profesionálne trénerky zo Special Stars a tréneri dobrovoľníci. Vo večerných časoch prebiehali pre rodičov a dobrovoľníkov prednášky: Safeguarding – Ochrana pred sexuálnym zneužívaním, Sexuálna výchova detí s intelektuálnym znevýhodnením id 6 rokov a Edukačná prednáška k programu Mladí športovci Špeciálnych olympiád. Prínosom bola návšteva partnerského subjektu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., ktorej pracovníci ukázali malým i mladým športovcom s downovým syndrómom ako správne čistiť zuby, ako sa starať o črevnú flóru, dozvedeli sa o fyzioterapeutických cvičeniach na správnu chôdzu, držanie tela a ohybnosť chodidla. Tréneri i rodičia absolvovali diagnostiku na prístroji na meranie telesného tuku a objemu svalstva. Dňa 17. júla 2023 sa uskutočnil Challenge Day na ktorom športovci predviedli všetky naučené športové zručnosti za čo boli odmenení medailami a vecnými cenami. Dobrovoľníci z projektu MBZ – 8 študentov stredných škôl absolvovali všetky športové i vzdelávacie aktivity. Sústredenie naplnilo svoj význam pre športovcov, pre dobrovoľníkov aj pre rodičov v edukácií a podpore vytvárania klubov a komunitných aktivít. Podujatia sa zúčastnili podporovatelia projektu, predstavitelia US Embassy Slovakia a Jana Žitňanská, poslankyňa NRSR. Plavecké pomôcky boli zakúpené z grantu Nadácie ZSE. Ďakujeme.