S nesmiernym poľutovaním, ale s uvedomením si zdravotných rizík tejto doby, zverejňujeme preložený oznam Národnej riaditeľky Special Olympics International Mrs. Mary Davis, ktorá vo večerných hodinách dňa 30. augusta 2021 informovala Národné programy Špeciálnych olympiád o presunutí Svetových zimných hier Kazaň 2022 na rok 2023. Táto informácia nás zastihla už pripravených vyslať reprezentáciu Slovenska na Svetové hry Špeciálnych olympiád. Taktiež športovci s intelektuálnym znevýhodnením sa zodpovedne pripravovali, zúčastňovali sústredení, organizačne – technických stretnutí, aby ich účasť a výkon bol čo najlepší. Celý tím Špeciálnych olympiád Slovensko im ďakuje za doterajší prístup k športovej príprave, avšak budeme musieť celý tréningový proces predĺžiť o ďalší rok.
    Zostaňme zdraví.
S pozdravom,
Eva Gažová, vedúca výpravy a Martina Gogolová, zástupkyňa vedúcej výpravy