Dňa 8.6.2021 zasadala Prípravná volebná komisia k administratívnej a organizačnej príprave volieb na 29. Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré je volebným Valným zhromaždením. Zápisnica obsahuje zoznam kandidátov s počtom návrhov na jednotlivé pozície.
    29. Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád, volebné Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 15.6.2021 v hoteli Bratislava v Bratislave.
» ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PRÍPRAVNEJ VOLEBNEJ KOMISIE (PDF) » ROKOVACÍ PORIADOK (PDF)
    #smespecial #Specialolympicsslovakia