27.07. 2022, Vršatské Podhradie – Po celoročnej príprave a tréningoch sa stretli športovci s viacnásobným zdravotným znevýhodnením už na štvrtom sústredení MATP Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré býva tradične v letných mesiacoch. Ich účasť a výkony na tomto podujatí boli opätovne dôkazom toho, že k športovým aktivitám si môžu nájsť cestu aj tí, ktorí sú v bežnom živote ešte stále vylučovaní zo spoločnosti. S pomocou kvalifikovaných trénerov a dobrovoľníkov sa im podarilo prekonať vlastné limity v telocvični aj v bazéne a najväčšiu radosť mali zo spoločných aktivít s rovesníkmi.
    Neoddeliteľnou súčasťou činností Špeciálnych olympiád Slovensko je Tréningový program motorických činností – MATP. Program vytvorili v Special Olympics International a podstatou jeho filozofie je to, že aj ľudia s viacnásobným zdravotným znevýhodnením majú právo športovať, pričom sú akceptované ich osobné limity. ,,Program MATP je pre nás mimoriadne dôležitý. Športovcom s intelektuálnym znevýhodnením ponúka zážitok z rôznych foriem spoločných športových aktivít. Už štvrtýkrát sme pre nich pripravili sústredenie MATP camp, ktorého vrcholom bol Challenge Day. Stretli sme sa v Hoteli Jasoň a som veľmi rada, ako sa našim športovcom darilo, a ako mnohí dokázali opäť posunúť svoje limity,“ povedala Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
    Tohtoročnú prípravu a realizáciu sústredenia MATP Špeciálne olympiády Slovensko delegovali na už zohraný tím hlavných trénerov, ku ktorým patria Jana Lowinski, Katarína Brešťanská, Miroslav Dolinský, Anna Vicenová, Mária Tomaško a Alena Kunetková. Tento ročník sa niesol na vlne výmeny skúseností o najlepších tréningových postupoch. Športovci v telocvični aj v bazéne predviedli, ako rozšírili svoj potenciál schopností. ,,Športovci s viacnásobným zdravotným znevýhodnením sú tí, ktorí potrebujú vysoko špecializované tréningové programy a pomôcky na dosiahnutie úspechu. Pre nás ako trénerov je výzvou ukázať im rôzne možnosti účasti a určiť, ktoré aktivity sú pre nich zaujímavé a vhodné. Na druhej strane vidno, ako veľmi ich dokážu podporiť slová uznania a povzbudenia. Najdôležitejšie však je to, že každý posun sa prejaví aj v ich bežnom živote. Sú fyzicky schopnejší, zlepšuje sa motorika a tiež komunikačné schopnosti s okolím,“ opísala výhody programu Natália Pilatíková, trénerka MATP.
Na rozdiel od iných podujatí Special Olympics Slovakia, MATP nie je súťažným programom. Jeho cieľom je ukázať širokej verejnosti, že aj športovci s viacnásobným a intelektuálnym znevýhodnením môžu a vedia športovať. Motiváciou je spoločný kolektív rovesníkov, dosiahnutie pocitu uznania a lepšieho výkonu.